با اهداف و نگرش های اوربست آشنا شویم …
جولای 25, 2019 0
خانواده ای از جنس عشق
اهداف و نگرش های اوربست

 مشاوران فروش ، دوستان و همراهان عزيز، سلام
ورودتان را به حرفه بازاريابي شبکه اي ، شرکت معظم بادران گستران و انتخاب تیم EVERBEST EMPIRE تبريک میگويیم.
شرکت بادران ، به عنوان اولین شرکت بازاريابي شبکه اي ، مجوز فعالیت خود را در تاريخ 1390/6/6 از وزارت صنعت ، معدن و تجارت دريافت نمود. دستیابي به آينده ممکن و مطلوب و رسیدن به روياها و آرزوهايي که دوست داريم به آنها دست يابیم، تنها با تصويرسازي و فکر کردن به آنها میسر نمي شود، بلکه لازم است در کنار تفکر و تصويرسازي از آن ، برنامه اي جدي و عملیاتي و همچنین عزم جدي و همت بلند براي تحقق آن نیز وجود داشته باشد. آينده خوب الزاماً تصور کردني نیست،بلکه ساختني است و بايد آن را ساخت. تلاش مجموعه EVERBEST EMPIRE بر اين است که بتواند در ساختن آنها به شما ياري رساند.
EVERBEST EMPIRE به دنبال فعالیت بلندمدت است و افقهاي بزرگي را در برنامه توسعه خود دارد.در همین راستا از فعالیتهاي آني ،هیجان هاي کاذب و زودگذر وغیرصحیح پرهیز مي کند و آنها را مضر میداند و اساس کار خود را بر پايه آموزش و اصول صحیح بنا مي سازد .
EVERBEST EMPIRE به دنبال تبديل شدن به يک مجموعه کامل، تأثیر گذار و داراي برند بزرگ ملي و منطقه اي است. بادران شرکتي تولید محور است که در راستاي حمايت از تولید ملي و با توسعه فعالیتها، توان تولید را افزايش خواهد داد. همکاري با بادران باعث توسعه اشتغال داخلي و توسعه توان ملي خواهد شد.
در EVERBEST EMPIRE ارزشهاي سازماني و اخلاقي از فعالیتهاي شبکه اي، فروش و مجموعه سازي اگر مهم تر و ارزشمندتر نباشد،کمتر نیست. لازم است محور تمام فعالیتها در درجه اول بر قانون مداري، ارزش محور بودن و حرکت اصولي باشد و فعالیت شبکه اي بر اساس اين اقدامات تعريف گردد.
در EVERBEST EMPIRE ضمن تأکید و توجه جدي به سلسله مراتب و چارت سازماني ،اصول پیشرفت و توسعه فردي و سازماني بر تلاش، فعالیت مستمر و پايدار ،خلاقیت ،ايده و دانش متکي است. EVERBEST EMPIRE سازماني دانش بنیان وهوشمند مي باشد و ملاک برتري افراددر اين تیم ،فعالیت سالم ،علمي ،هوشمند و پايدار است و شايسته سالاري در پلکان موفقیت و کسب عناوين EVERBEST EMPIRE حاکم خواهد بود. خوشحالیم که مجموعه بادران و تیم EVERBEST EMPIRE را برگزيديد و ايمان داريم که با پشتکار ،تلاش و آموزش به موفقیت هاي چشمگیري دست مي يابید و شاهد تحولات اساسي در زندگي خود خواهید بود.