اکتبر 14, 2019 1

پیام بگذارید

پاسخ دادن به مریم حیدری لغو پاسخ

نظرات

  1. برای من هم زمان هایی پیش آمد فکر کردم تا به درآمد بالا برسم جویای کار دیگری باشم و در کنار هم انجام بدم .اما هر بار به این فکر افتادم بقول قدیمی ها بایدست نمیشه دوتا هندوانه را برداشت.تمرکز بر کار داشتن رسیدن را نزدیکتر میسازد البته شاید زمان بر باشد اما نتیجه و خروجی صحیح دارد