اکتبر 14, 2019 1

ویدئو ترس و ایمان به شما کمک میکند تا انرژی مثبت را ترویج داده و بر ترس خود غلبه کنید .

پیام بگذارید

نظرات

  1. بنظر من باید بارها وبارها این ویدئو دیده شود و کامل مکتوب شود چرا که بزرگترین مشکل انسان این است از کودکی ترس را بوفور در او بزرگ کرده اند و حال باید با ایمان بجنگ ترس ها برویم و ضمن تلاش برای رسیدن به موفقیت به خداوند توکل داشته باشیم .