اکتبر 14, 2019 1

پیام بگذارید

نظرات

  1. در بازاریابی سنتی فرد با صرف انرژی و زمان وتعداد افرادی که قرار داد بسته پورسانت دریافت میکند واگر به هر دلیل یک ماه فعالیت نداشته باشه هیچ پورسانتی دریافت نخواهد کرد.بازار یابی شبکه ار فروش شخصی و شبکه سازی میتواند چندین برابر درآمد کسب کند.
    جل پال گتی یکی از ثروتمندان جهان میگوید .من بجای صد درصد از توان خودم از یک درصد از توان صد نفر استفاده میکنم برای بدست آوردن .
    قدرت تساعد را نیز درک میکنیم که انیشتین آنرا هشتمین عجایب دنیاست.
    درصورتیکه مداوم و جدی کار کنیم میتوانیم بعد از دوتا سه سال سازمان چهار ویا پنج رقمی داشته باشیم.