زمان و تاریخ جلسه Trainer ها
نوامبر 24, 2019 0

جلسه ترینر به بالاها

سه شنبه ۹۸/۰۹/۰۵

ساعت ۲۱-۱۹

دفتر امیر آباد

اطلاع رسانی شود .

در صورت رفع مشکل اینترنت ، این جلسه فقط برای شهرستان ها آنلاین پوشش داده خواهد شد .

پیام بگذارید