دسامبر 28, 2020 2

پیام بگذارید

نظرات

  1. با سلام و احترام/ ممنون از این ویدیو بسیار تاثیر گذار- 14 اصلی که اگر به آنها عمل کنیم تغییرات مثبتی در زندگی مان خواهیم دید.

  2. با سلام و خداقوت/ مسیر دادن به آرزوها و امیال و تبدیل آنها به هدف در واقع هیچ چیز با اهمیت تر از آن نیست که اهداف زندگیمان را بجای تحقق بخشیدن به اهداف دیگران بر اساس رویاها و دوست داشتن های خودمان برنامه ریزی کنیم.