هدف از راه اندازی سایت
جولای 14, 2019 0

خانواده اوربست همیشه به دنبال ارائه آموزش‌ها و راهکارهای نوین در زمینه اشتغال بوده و در راستای همین نگرش وجود یک پایگاه قابل دسترس در فضای مجازی، این امکان را به هر اوربستی می‌دهد تا به سهولت اطلاعات مورد نیاز خود را از این فضا تامین کند وبا به کارگیری آن به پیشرفت اقتصاد و اشتغال کشور کمک نماید.

پیام بگذارید