درباره ما

ما راه های زیادی رو رفتیم و روش های مختلفی رو امتحان کردیم. گاهی غلط گاهی درست ولی بی نتیجه نبود. چاله ها رو شناختیم و دیگران رو آگاه کردیم، ضعف ها رو دیدیم و پوشش دادیم، نقاط قوت رو شناسایی کردیم و سعی در بهبودش داشتیم. الآن با تجربه هایی که کسب کردیم و راه هایی که شناختیم توی یه مسیر بزرگتر، پرچالش تر ولی خیلی مطمئن قدم گذاشتیم. قطعا این راه طولانی تر خواهد بود اما ما منتظر رسیدن به آخر مسیر و مقصد نیستیم. ما از خود مسیر لذت می بریم چون همه با هم داریم اقدام می کنیم.